Lizelott Löwendahl

Porträtt av föreläsaren

Lizelott är inspiratör, föreläsare och lågstadielärare och har särskilt ägnat sig åt specialundervisning i matematik. Hon har fördjupat sig i sambandet mellan matematik- samt läs- och skrivsvårigheter. Dessutom har hon samlat en bred erfarenhet kring metodiska tips för såväl låg- som mellanstadiet med betoning på laborativa övningar kring tal och talsystem. Lizelott har föreläst på Matematikbiennalen under rubriken "Oasen - en specialpedagogisk tanke".

Lizelott har arbetat med kompetensutvecklingskurser för skolpersonal i femton år. Hon är utbildad pedagog i sällskapsdans och har sedan 1994 arbetat med kurser över hela Sverige kring materialet Dansen i skolan.

Lizelott har läst en försvarlig mängd litteratur relaterad till personlig utveckling och livskvalitet. Lizelott har genomgått utbildning i England till certifierad internationell Practitioner of NLP (Neurolinguistisk Programming). Därmed kan hon erbjuda studiedagar, kurser och seminarier i personlig utveckling samt coaching av olika personalkategorier, privatpersoner samt företag. Lizelott har en bred kunskap och erfarenhet av tankens kraft. På bloggen http://tankeglad.wordpress.com/ delar hon med sig av sina dagliga tankar. Hösten 2008 släpps hennes första bok Tankeglädje 1. Boken produceras tillsammans med dottern Mia Löwendahl som är fotograf och illustratör.

Naturligtvis kommer Lizelott att tillämpa och förmedla kunskapen om hur man presterar maximalt även i samband med projektverksamhet och föreläsningar i matematikdidaktik.

Kurser

Lizelott Löwendahl håller följande kurser:

Lämna ett svar