Ingemar Karlsson

Porträtt av föreläsaren

Ingemar har arbetat som matematiklärare i över trettio år i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Han har fördjupat sig i orsaker till och diagnostisering av olika typer av matematiksvårigheter, speciellt dyskalkyli. Dessutom har han arbetat med olika projekt för utveckling av vuxnas lärande i matematik. Ingemar har föreläst vid de tre senaste matematikbiennalerna, nu senast i Stockholm med ett program om Matematikens historia. Han har också i år skrivit en artikel i Nämnaren om matematikdidaktik, som är hans specialintresse, särskilt att utveckla metodik för att tillämpa muntlig matematik.

Kurser

Ingemar Karlsson håller följande kurser:

Lämna ett svar