Utbildningskväll i retorik för pedagoger

Presentera – inspirera – engagera: Föreläsningen handlar om hur du som lärare skapar ett tryggt klassrumsklimat och förutsättningar för dialog med eleverna. Retoriken utvecklar elevernas självkänsla, empatiska förmåga och sociala kompetens.

Datum

  • Inga schemalagda datum för denna kurs

Beskrivning

RETORIKENS GRUNDTANKAR OCH CENTRALA BEGREPP
* Retoriska redskap och kunskapande retorik
* Argumentation – Vad är Ditt budskap?

TALA OCH ENGAGERA
* Kroppsspråket, rösten och hållningen
* Lärandets retorik - dialogens pedagogiska möjligheter

KONSTEN ATT VÄLJA SPRÅK
* Kvinnligt och manligt språk
* Att ge konstruktiv kritik och öka självkänslan

PLANERINGEN OCH HANTVERKET
* Retorik på skolschemat –praktiska exempel
* Dialog i undervisningen – retoriska övningar för pedagoger – hur börjar Du?

Målgrupp

Pedagoger F – 9 samt gymnasiet och komvux

Lämna ett svar